I Jornada de LliureX en la Universidad Jaume I

El año 2014 se realizó la I Jornada de LliureX en la UJI "Jornada Oberta sobre novetats de Lliurex 13"

 
UJI o CEFIRE